รู้หรือไม่ อัตราค่าขนย้าย จากบริการของรถส่งของ ขึ้นอยู่กับเรื่องอะไรบ้าง


อัตราค่าขนย้าย

การขนย้ายสิ่งของไม่ใช่งานที่ง่ายเลย โดยเฉพาะเมื่อสิ่งของที่ต้องการขนมีขนาดที่ใหญ่ และยังมีจำนวนที่เยอะ แน่นอนว่าเราคงไม่สามารถขนสิ่งของทั้งหมดได้ด้วยตัวคนเดียว ทำให้อาจจะต้องวานให้คนสนิทใกล้ตัวเข้ามาช่วยด้วย แต่ในบางครั้งก็อาจจะมีจำนวนคนที่ไม่พอ แถมยังต้องแรงในการขนของไม่น้อยเลย จะดีกว่าไหมหากเราใช้บริการรถรับจ้างขนของที่มีอยู่ในขณะนี้ ซึ่งจะช่วยทุ่นแรงของเราไปได้มากทีเดียว ทั้งนี้สำหรับบริการดังกล่าวก็จำเป็นต้องใช้เงิน แล้วอัตราค่าขนย้ายสิ่งของนั้นขึ้นอยู่กับเรื่องอะไรบ้าง ในบทความนี้มีคำตอบ

ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราค่าขนย้ายสิ่งของ มีอะไรบ้าง

1. ปริมาณสิ่งของที่ต้องขนย้าย

ปัจจัยแรกที่ส่งผลต่อเรื่องค่าบริการขนย้ายสิ่งของ ก็มาจากเรื่องของปริมาณสิ่งของที่ต้องการขนย้าย โดยทางรถรับจ้างขนของก็จะมีการดูก่อนว่าเราต้องการขนของมาน้อยแค่ไหน เพื่อให้สามารถเลือกขนาด และประเภทของรถที่ต้องขนของให้เหมาะสม ซึ่งรถแต่ละขนาดก็จะมีราคาที่แตกต่างกัน

2. ขนาดของสิ่งของที่ต้องขนย้าย

ปัจจัยที่สองที่ส่งผลต่อเรื่องของอัตราค่าขนย้ายเช่นกัน คือ ขนาดของสิ่งของที่ต้องการให้ขนย้าย นอกจากเรื่องของปริมาณสิ่งของแล้ว ขนาดของสิ่งของก็สำคัญเช่นกัน เพราะสิ่งของบางประเภทโดยเฉพาะสิ่งของที่มีขนาดใหญ่ก็จำเป็นจะต้องใช้ประเภทรถที่ใหญ่มากขึ้น และจะต้องมีการขนส่งตามวิธีที่ต้องมีความพิถีพิถันมากขึ้น ซึ่งหากว่าผู้รับจ้างไม่ทราบขนาดของสิ่งของที่ส่ง ก็อาจจะทำให้เลือกประเภทรถมาผิด และอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งของของเราได้

3. ระยะทางที่ต้องขนย้าย

อีกหนึ่งเรื่องที่เรียกได้ว่าส่งผลต่อเรื่องของค่าบริการขนของมากเลยทีเดียว ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของระยะทาง เนื่องจากว่าในการขนของทุกครั้งจะต้องมีค่าใช้จ่ายในหลาย ๆ เรื่อง ทำให้เมื่อยิ่งมีระยะทางการขนของที่ไกลมากขึ้น ค่าใช้จ่ายก็จะมากขึ้นด้วย ด้วยเหตุนี้เองผู้ให้บริการจึงต้องมีการสอบถามถึงปลายทางที่ต้องการให้ขนของไปส่งก่อนว่า มีระยะทางไกลแค่ไหน และต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการเดินทาง ซึ่งทั้งนี้หากระยะทางยิ่งไกลค่าใช้จ่ายก็จะยิ่งสูงตามไปด้วย

จากปัจจัยที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อเรื่องของอัตราค่าขนย้าย ที่ทางบริการรถรับจ้างขนของจะนำไปคำนวณจนออกมาเป็นราคาที่ผู้ใช้บริการต้องจ่าย ทั้งนี้ในส่วนของค่าบริการทั้งหลายก็จะมีความแตกต่างกันออกไปตามราคาของผู้ให้บริการแต่ละเจ้าที่ได้ตั้งเอาไว้นั่นเอง